IMAGE VAULT

image vault

Under hösten 2012 och våren 2013 hjälpte vi Meriworks att färdigställa ImageVault 4. Bland våra insatser kan nämnas "crop-zoom-editor" i Javascript, Integration mot EPiServer CMS 6-7 och Installationsscript i PowerShell

Skapat av  easyfy-logo Gå till easyfy.se
The challenge
Utmaningen

Att kunna erbjuda kunden samma upplevelse i olika versioner av EpiServer när de editerar bilder samt att installationen av ImageVault ska fungera smärtfritt oavsett kundmiljö.

Lösningen

En bildeditor där slutanvändaren enkelt kan beskära och zooma bilder direkt i administrationsläget på EpiServer.

Slutprodukten

En av de mest kompetenta bild-editorerna inom EpiServer-världen.

BILDER FRÅN PROJEKTET

  • Project Images Header
More info header

Vad vi gjorde

  • JavaScript
    Editorn gjordes i Javascript med hjälp av JQuery och Dojo.
  • PowerShell
    Installationsscript som löser installation, certifikathantering, säkerhetsinställningar med mera.