Uppdrag / Nybloms

Nybloms är en stor återförsäljare av förbrukningsvaror och här har vi anpassat vår plattform för B2B-försäljning. Systemet kan hantera komplexa beställningslistor och vi har adderat smarta beställarfunktioner där du exempelvis kan ha många konton kopplade till ett företag. Plattformen kan hantera kundunika produkter och priser och hanterar över 10 miljoner unika prissättningar. Detta säger mycket om hur komplext det är, men också om hur anpassad plattformen måste vara. Även om vi jobbat mot företag så kan alla privatpersoner tilltalas av design, funktionalitet och användarupplevelen.

Nybloms
Nybloms

"Andelen affärer som går genom webbplattformen har ökat dramatiskt sedan vi gick över till Easyfy som leverantör."

Kalle Nyblom, försäljningsansvarig
}